Начало

Vasprovider е компания за индустрията и бита, която предлага на своите клиенти продукти и услуги базирани на "Интернет на Нещата" (Internet of Things (IoT)).
Предлаганите технологични решения са базирани на събирането на информация и контрол на устройствата от всекидневието ни с цел да направят работата и живота ни по-лесни, ефективни, безпроблемни, контролируеми. Продуктите и услугите са от областта на "умен град" (smart city), услуги базирани на геолокацията (geolocation services), управление на активи (asset management), "умно измерване" (smart metering), "умно земеделие и животновъдство" (smart agriculture and cattle breeding).

Smart City
home-automation
images (18)
images (23)
images (22)

Smart City

решения

Smart Home

решения

Smart Farming

решения

Asset management

решения

Smart metering

решения