Продукти и услуги

network-782707_960_720

В преобладаващата си част, производителите са добре запознати с това, какво Интернет на нещата може да направи за тях. С оглед на постигане на осезаеми резултати, повечето бизнес лидери, се надяват, че Интернет на нещата може да помогне да се постигнат две основни цели:

  1. Подобряване на потребителското изживяване
  2. Придобиване на по-задълбочен поглед върху работата на компанията и нейните доставчици.

Във връзка с по-горното, компаниите опериращи много активи, като производството например, се надяват, че Интернет на нещата ще допринесат драматично за подобряване на практиките за управление на активи. Изследване на Forrester и SAP потвърждава, че намерението на компаниите да използват възможностите на ИН за по-добро управление и поддръжка на производствените активи.

В същото време се наблюдава и процес на трансформация от продажба само на продукти към офериране и продажба на интегриран пакет от продукти и услуги, които носят повече стойност за производителите. Продукти, разглеждани като услуга, се базират на сензорни технологии и задачата им е да подават постоянно данни, които помагат по-ефективното и качествено използване на технологиите и машините.

Умен град

"Умен град" е концепция за развитие на града, която интегрира много информационни и комуникационни технологии и решения от Интернет на нещата по начин, който помага за управлението активите на града  включително, но без да се ограничава само до, информационна система, училища, библиотеки, транспортна система, болници, енергоснабдяване, водоснабдяване, управление на отпадъци, опазване на реда и други комунални услуги.

Цел при изграждането на "умен град" е подобряване на качеството на живот, чрез използване на информацията и технологиите за подбряване на ефикасността на услугите и отговаряне на очакванията на населението.

traffic-15888__340
home-automation_1

Умен дом

Вече може да се намерят на пазара няколко страхотни устройства от Интернет на нещата, които навлизат в домовете по света.

Amazon Echo е устройството, което работи като разпределително устройство (central hub) за останалите ви домашни устройства подпомаган от гласово активираният асистент Alexa ,

Nest, представлява „учещ се“термостат, който може автоматично да настройва температурата на основата на вашето местоположение, като използва дистанционен (far-field) сензор, за да определи времето и температурата от разстояние.

August Smart Lock осигурява повишена сигурност за дома, лесен за инсталиране и работи със Siri на Apple.

Lifx Color 1000, на Philips може да променя цвета в зависимост от настроението и желанието на собственика.

 

Умни устройства за измерване

Компаниите за комунални услуги смятат, че от гледна точка на потребителите, има потенциални ползи за домакинствата от използването на умни устройства за измерване. Това включва:

а) пълна разбивка на сметката, което обикновено е основен източник на оплакване от потребителите;

б) умното измерване се превръща в инструмент, който помага на потребителите да управляват по-добре потреблението си, като получават актуална информация за потреблението на газ, ток или вода и така го контролират.

images (21)_1
bicycles-1541075__340

Проследяване на активи

Проследяването на активи добива нов смисъл, когато към него се присъдини и Интернет на нещата. Тогоава традиционните решения, процеси и ресурси се превръщат в знаеща и интегрирана система, която позволява на организациите да транформират дигитaлно дейностите си.

Проследяване на активи през Интернет на нещата обхваща традиционните решения като проследяване на локацията на актива, какво е неговото състояние, управление на жизнения цикъл, както и автоматизация на работния процес, алармиране в реално време, прогноза за поддръжка и наблюдение на актива.

 

Умно земеделие и животновъдство

Това е процес, който се развива в момента, тъй като компаниите и фермерските асоциации събират огромно количество данни за земеделските земи, за изграждане на карта на почвите за използването на подходящи торове, данни за климата, за машините и здравето на животните. Като проявление на тази дейност Precision Livestock Farming (PLF) използва сензори, с които наблюдава и прави ранна прогноза за раждането и здравословни проблеми при животните.

Информацията, която се следи е свързана с температурата на тялото на животното, активност, резистентност на тъканите, пулс и GPS проследяване. При настъпване на важно събитие за животното може да се използва SMS известяване насочено към собственика.

images (25)_1