Решения

Индустриални клиенти

 

 

По-умни фабрики, градове, здравна система и енергоснабдяване.

 

 

Интернет на нещата за индустрията дава възможност на компаниите да събират, агрегират и анализират информацията от различни сензори, с което постигат максимална ефективност за машините и утъпкват пътя за още по-голяма ефективност на цялото производство. Възможните приложения включват наблюдение и контрол на движението (motion control), обмен на информация между отделните елменти на системата (machine-to-machine), прогнозиране на поддръжката (predictive maintenance), „умна“ енергия (smart energy) и интелигентна мрежа (smart grid), анализ на събраната “big data” и „умно” и свързано здравеопазване и медицина (smart and connected medical systems).

 

download
images (1)
images
Asset management
images (25)_1

Умен град

Следващата голяма цел, на дигиталната ера е града. Сред първите в тази област са европейските градове Барселона и Амстердам.

Компании като Cisco, IBM, Intel, Silver Spring Networks, Build.io, GE Lighting и Siemens, са сред тези, които осигуряват решения по целия свят.

Областите, в които се работи са управление на трафика, паркиране и осветление, комунални услуги, сигурност и обществена безопасност, контрол на околната среда, управление на водите и управление на отпадъците.

Умен дом

 

Умния дом пълен със свързани устройства създава много възможности да направим живота си по-лесен, по-удобен и по-комфортен.

Това включва всички „умни“ електродомакински уреди (перални, сушилни, хладилници), сигурност на дома и системи за сигурност (сензори, монитори, камери и алармени системи) и оборудване за умно електроснабдяване, като умни термостати и умно осветление.

Компании, които са в челото на разработките са Amazon, Nest (собственост на Alphabet), Apple, August и Philips.

Умно измерване

 

Умното измерване осигурява на потребителите, доставчиците, операторите на мрежи, производителите и регулаторите широк набор от полезни инструменти и услуги, които позволяват много по-ефективно енергийно потребление.

Технологиите за умно измерване в реално време ще променят напълно начина, по който измерването работи. Те дават на клиентите много повече информация за потреблението на момента и ги подпомагат в процеса на управление на потреблението.

За компании за комунални услуги това означава събиране на първокласна информация на момента и възможност за влияние върху енергийното потребление на клиентите

Проследяване на активи

Интернет на нещата решения за проследяване на активи освен всичко, което правят и традиционните решения, като информиране на организациите за местоположението на активите им, в какво състояние са, управление на жизнения цикъл, контрол на процесите и т.н., допълнително те подобряват автоматичното управление на работния процес,предупреждения в реално време, анализ на данните, динамичен контрол на активите, прогнозна поддръжка, анализ на домейна и видимост в реално време.

Умно земеделие и животновъдство

Целта на земеделския сектор е да оптимизира процеса на използване ресурсите и ефективно използване на съществуващата обработваема земя. Интернет на нещата дава възможност за реализацията на тази цел. Помага за увеличение на продукцията, но и помага за увеличение на качеството на земеделието.

Увеличаване на качеството и количеството на земеделска и животновъдна продукция става чрез използване на „сензорни“ технологии, които правят фермите по-интелигентни и по-свързани, посредством така нареченото „прецизно земеделие“ или умно земеделие.

Битови клиенти

shutterstock_348414158-1200x499

 

Всеки ден различни аспекти от живота ни стават по-лесни и по-свързани, посредством Интернет на нещата и технологиите за умен дом. Това става чрез огромното количество информация, която компаниите от областта на Интернет на нещата обработват, анализират и превръщат в уведомителни съобщения.

За да се избегне затрупването на потребителите с потоп от алармиращи съобщения на умните им устройства, компаниите от Интернет на нещата трябва да организират, приоритизират и рационализират потока информация и да я представят по подходящ начин. За някои потребители може да е важно само да получават алармиращи съобщения за опасни събития, като теч на газ например, докато за други може да е много важно да получават алармиращи съобщения за бездействие или неслучване на събитие, като например пропуск да си настрои кафе машината да направи кафе в определено време.

Кои алармиращи съобщения са най-важни? Кога да се изпращат? Как да се изпращат? Това са въпроси, които компаниите от сферата на Интернет на нещата задават, за да предложат приятно изживяване на потребителите и да имат добър баланс между доволни и информирани клиенти.

images (7)
Credit to Shutterstock
Credit to Shutterstock
images_metering

Проследяване на активи

 

Проследяването на активи за домакинства засяга най-вече движимите активи като автомобили, велосипеди, битова електроника и други ценни вещи, които семейството прецени. Освен това се предлага и възможността за проследяване на домашни любимци, чрез нашийници с устройство за проследяване.

Друг важен аспект е защитата на дома, с устройства за наблюдемние и и алармиране при настъпване на застрахователни събития или нежелано проникване в дома на крадци.

Охранителната индустрия използва свързаността, за да подобри предложенията си за защита и наблюдение за домакинствата.

Умен дом

 

Умния дом пълен със свързани устройства създава много възможности да направим живота си по-лесен, по-удобен и по-комфортен.

Това включва всички „умни“ електродомакински уреди (перални, сушилни, хладилници), сигурност на дома и системи за сигурност (сензори, монитори, камери и алармени системи) и оборудване за умно електроснабдяване, като умни термостати и умно осветление.

Компании, които са в челото на разработките са Amazon, Nest (собственост на Alphabet), Apple, August и Philips.

 

Умно измерване

 

Умното измерване осигурява на потребителите, доставчиците, операторите на мрежи, производителите и регулаторите широк набор от полезни инструменти и услуги, които позволяват много по-ефективно енергийно потребление.

Технологиите за умно измерване променят напълно начина, по който измерването работи. Те дават на клиентите в реално време много повече информация за потреблението и ги подпомагат в процеса на управление на потреблението.

Умното измерване и контролиране позволява управление на електрическите уреди и дава възможност на потребителите да намалят разхода, като увеличат потреблението в извън пиковите часове.